Primăria Ghizela județul Timiș

PROCES - VERBAL afișare Încheiere nr. 3627/2020 validare PRIMAR